Cieszymy się z Państwa zainteresowana naszą stroną i naszymi produktami. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdują się wszelkie informacje o ochronie Państwa danych.

Zapisywanie technicznych danych o aktywności użytkowników strony
Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Zapisujemy jedynie dane o Państwa aktywności w tak zwanych logach serwera, np. nazwy wymaganych danych, datę i godzinę żądania czy ilość przesłanych danych. Dane te wykorzystywane są jedynie do zabezpieczenia poprawnego działania naszej strony pod względem technicznym. Dane te nie pozwalają na Państwa identyfikację.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych do realizacji Umowy i przy zakładaniu konta Klienta
Informujemy, że dane osobowe przekazywane w związku z rejestracją i dokonywaniem zakupów w naszym sklepie są gromadzone i przetwarzane przez właściciela sklepu prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Moka Studios Arkadiusz Jakubowski, Dulęby 7, 40-833 Katowice, NIP: 8841236774, REGON: 891077432, który jest administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Gromadzimy dane osobowe, co do których udzielili nam Państwo dobrowolnej zgody w ramach zamówienia, przez skontaktowanie się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub mailowo) lub przy zakładaniu konta. Z poszczególnych pól formularza wynika, jakie dane będą gromadzone. Wykorzystujemy udostępnione przez Państwa dane do realizacji Umowy i opracowania Państwa pytań. Po całkowitym wykonaniu przedmiotu Umowy lub po zamknięciu Państwa konta, Państwa dane pozostają zapisane do dalszego użytku. Dane te są kasowane po upływie okresów zatrzymania przewidzianych prawem podatkowym i handlowym, chyba że jednoznacznie wyrażą Państwo zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych, lub z naszej strony nastąpi dozwolone prawnie zastrzeżenie prawa do dalszego wykorzystania danych, o którym niniejszym Państwa informujemy. Zamknięcie Państwa konta jest możliwe w każdej chwili. Aby zamknąć konto Klienta należy wysłać wiadomość na nasz adres e-mail.

Przekazanie danych w celu wykonania Umowy
W celu wykonania Umowy przekazujemy Państwa dane firmie dostawczej, której zlecamy dostawę, jeżeli wymaga tego dostarczenie zamówionych towarów. Na potrzeby przetwarzania płatności związanych z dostawą przekazujemy odpowiedniej instytucji kredytowej zobowiązanej do zapłaty niezbędne do tego dane płatnicze; ewentualnie przekazujemy je dostawcy usług płatniczych, któremu zlecamy obsługę płatności, lub dostawcy usługi płatniczej wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia.

Wykorzystanie danych przy zapisywaniu się do mailowego newslettera
Gdy zapisują się Państwo do naszego newslettera, wykorzystujemy niezbędne do tego lub oddzielnie przez Państwa udostępnione dane, by móc regularnie wysyłać Państwu nasz mailowy newsletter. Wypisanie się z newslettera jest możliwe w każdej chwili. Aby wypisać się z newslettera należy skorzystać z formularza (musisz być zalogowany) lub wysłać wiadomość na nasz kontaktowy e-mail. Można również skorzystać ze specjalnie przewidzianego do tego linka zawartego w newsletterze.

Wykorzystanie danych do reklamy pocztowej
Niniejszym zastrzegamy sobie prawo zapisania w scalonych listach i wykorzystania dla własnych celów reklamowych, np. do wysyłania listownie interesujących ofert i informacji o naszych produktach, Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego i - o ile uzyskaliśmy od Państwa takie dodatkowe dane w ramach stosunku Umowy - Państwa tytułu, tytułu naukowego, roku urodzenia i opisu branży, działalności lub wykonywanego przez Państwa zawodu. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu i wykorzystywaniu Państwa danych do tych celów. Aby złożyć sprzeciw wobec takiego wykorzystania danych należy wysłać wiadomość poprzez formularz lub bezpośrednio na nasz kontaktowy e-mail.

Prawo do otrzymywania informacji i dane kontaktowe
Przysługuje Państwu prawo do nieodpłatnego otrzymywania informacji o zgromadzonych przez nas danych na Państwa temat. Mają także Państwo prawo do zmiany, zablokowania lub skasowania tych danych. Pytania o ściągnięcie, przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych osobowych, żądania udostępnienia informacji, ich zmiany, zablokowania lub skasowania, a także odwołanie udzielonych zgód lub sprzeciw wobec konkretnego wykorzystania danych prosimy kierować do nas poprzez kontakt z nami za pomocą formularza lub bezpośrednio wysyłając do nas wiadomość e-mail.