Zwroty i reklamacje

Zwroty
Mają Państwo pełne prawo do zwrotu zakupionego towaru. Zwrot może obejmować całe zamówienie lub poszczególne, pojedyncze produkty z zamówienia. Jeśli chcesz zwrócić towar to proszę o złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Takie oświadczenie można złożyć poprzez nasz formularz. To oświadczenie możesz złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia. Złożenie tego oświadczenia i odesłanie towaru to dwie zupełnie różne czynności ? samo odesłanie zwracanych towarów może nastąpić w terminie późniejszym. Czas na odesłanie zwracanego towaru wynosi 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania zwracanych towarów.

Reklamacje
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, należy kierować na nasz adres e-mail. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.